Bộ VH-TT-DL vừa quyết định tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Với chủ đề Việt Nam – Đất nước bên bờ sóng, liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về vị trí, vai trò, chủ quyền biển đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Mỗi đoàn dự liên hoan đều phải giới thiệu một sáng kiến, kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam/hoặc giới thiệu một mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho nhân dân các vùng biển đảo của địa phương. Dự kiến, liên hoan tổ chức vào tháng 8-2023 với sự tham dự của 30 đoàn.

Bài này được xem 265 lần