Tin sách và xuất bản Tin xuất bản

Dự đoán bức tranh xuất bản năm 2022

Với kinh nghiệm hai năm đối mặt dịch bệnh, người làm sách đang nỗ lực tìm ra hướng đi mới cho toàn ngành. Trải qua năm thứ hai phải hứng chịu những tác động của đại dịch Covid-19, ngành xuất bản, in và phát hành