Vừa qua, Chương trình Cùng bạn đọc sách đã đến thăm, tặng sách và quà cho các không gian đọc của người khuyết tật tại Thái Bình và trường dành cho trẻ khuyết tật tại thành phố Huế