Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, cùng với việc xây dựng, sinh tồn và tranh đấu, nhân loại đã viết nên những trang sử có lúc hào hùng, có lúc bi tráng. Lịch sử, theo cách hiểu thông thường, đó là những sự kiện đã xảy ra trong đời sống xã hội và trong thế giới tự nhiên, được con người ghi chép nhằm để lại cho hậu thế. Việc ghi chép các sự kiện lịch sử sẽ giúp các thế hệ hậu sinh biết được những sự kiện xã hội, tự nhiên đã xảy ra trong quá khứ, từ đó học hỏi những bài học kinh nghiệm từ quá khứ để sống tốt hơn, thành công hơn. Trong chuyên mục sách hay nên đọc, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách “Biên niên sử thế giới cận – hiện đại” do PGS.TS. Văn Ngọc Thành chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020.

 “Biên niên sử thế giới cận – hiện đại” là Sách tham khảo ghi chép lại hệ thống các sự kiện lịch sử thế giới hay các biến cố nổi bật đã xảy ra trong một thời gian từ 1500 đến hết tháng 5/2020.

Nội dung sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Biên niên sử thế giới cận đại

Phần thứ hai: Biên niên sử thế giới hiện đại.

Trong phần thứ nhất: Biên niên sử thế giới cận đại, các tác giả đã hệ thống các sự kiện bắt đầu từ năm 1500 đến năm 1917. Sự kiện đầu tiên được giới thiệu trong sách là ngày 24/2/1500: Ngày sinh của Karl V, người cai trị Đế quốc Tây ban nha từ năm 1516 và Đế quốc La Mã từ 1519. Thời cận đại thường gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, những tiến bộ công nghệ và các cuộc cách mạng nên nội dung phần này chủ yếu tập trung vào biên niên các sự kiện liên quan đến thế giới phương Tây. Sự kiện cuối cùng được đề cập trong phần này là Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời.

Phần thứ hai: Biên niên sử thế giới hiện đại. Phần này đề cập chuỗi các sự kiện đáng chú ý đang diễn ra trên khắp các châu lục của thế giới hiện đại, khởi đầu từ năm 1918, sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, mở ra thời kỳ mới của lịch sử thế giới cho đến hết tháng 5/2020. Trong thời kỳ này, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Với cách trình bày ngắn gọn, khúc triết, cuốn sách thực sự là cẩm nang lịch sử bỏ túi cho người đọc, những ai muốn tìm hiểu lịch sử thế giới từ 1500 đến 2020.Sách nằm trong Đề án trang bị sách cho sơ sở xã, phường thị trấn. Vì thế bạn đọc có thể tìm hiểu và đọc sách này tại nơi mình sinh sống, học tập và làm việc một cách dễ dàng với định dạng in hoặc sách điện tử trên cổng thông tin của Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Hy vọng, với việc tìm đọc sách này, quý vị và các bạn sẽ có được những kiến thức lịch sử thực sự bổ ích.

CBĐS

Bài này được xem 336 lần