Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số với quá trình thay đổi gắn liền với việc ứng dụng công nghệ số vào mọi lĩnh vực khoa học và đời sống xã hội. Phần lớn các vị trí việc làm sẽ được số hóa, khả năng sử dụng công nghệ số đã, đang và sẽ là đòi hỏi của hầu hết mọi ngành nghề. Trước thực tế đó, năng lực số đã được xem là yếu tố sống còn để đạt đến thành công trong học tập, nghiên cứu và làm việc của mỗi cá nhân.

Theo Khung tham chiếu toàn cầu về kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số, UNESCO định nghĩa năng lực số là “khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp. Năng lực số là tổng hợp của năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông”.

Để giúp cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên có thêm một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học hỏi và nghiên cứu để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng về năng lực số, cbđs trân trọng giới thiệu cuốn “Khung năng lực số: dành cho sinh viên” do TS Đỗ Văn Hùng chủ biên cùng sự tham gia của các giảng viênKhoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sách gồm 82 trang, do nxb Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2022

Trên cơ sở nghiên cứu, so sánh các khung năng lực quốc tế, đồng thời tham khảo cách tiếp cận của Facebook trong các khóa học We Think Digital, vận dụng nội dung học phần Nhập môn Năng lực thông tin hiện đang được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Thông tin – Thư viện của trường đã đề xuất một mô hình khung năng lực số cho sinh viên với 26 tiêu chuẩn gắn với 7 nhóm năng lực cụ thể sau:

1. Vận hành thiết bị và phần mềm

2. Khai thác thông tin và dữ liệu

3. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số

4. An toàn và an sinh số

5. Sáng tạo nội dung số

6. Học tập và phát triển kỹ năng số

7. Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp

Với mỗi tiêu chuẩn trong khung năng lực số, các tác giả hệ thông hóa các tiêu chuẩn gắn với 3 tiêu chí: Kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Khung năng lực số này là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Meta trong khuôn khổ chương trình Tư duy thời đại số. Khoa Thông tin – Thư viện là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai.

Khung năng lực số này được xây dựng làm cơ sở nền tảng để phát triển các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực số cho sinh viên trong thế kỷ 21. Mục tiêu là giúp sinh viên có được năng lực số cần thiết để sống, học tập, làm việc và tham gia giao tiếp xã hội một cách chủ động, tích cực và an toàn trong môi trường số. Khung năng lực được sử dụng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng thời cũng được cung cấp rộng rãi cho tất cả các tổ chức, các đơn vị đào tạo khác làm tài liệu tham khảo phát triển chương trình năng lực số cho từng đối tượng cụ thể.

Trân trọng giới thiệu cuốn “Khung năng lực số: dành cho sinh viên”, hy vọng các bạn sẽ tìm đọc để trang bị và nâng cao năng lực số cho bản thân, để từ đó chuẩn bị hành trang cho mình đê có thêm nhiều thành công trong học tập và nghiên cứu.

Bạn đọc có thể đọc toàn văn cuốn sách theo đường link ở dưới

Tuệ Lâm