Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói đó của Người cho thấy, việc học và dạy lịch sử không chỉ để cho mọi người dân Việt Nam nhận biết rõ cội nguồn của mình, mà còn để bồi bổ, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự tôn, tự hào dân tộc. Để giúp các bạn có thêm một tài liệu tham khảo về Lịch sử Việt Nam, Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn “Những điều cần biết về Lịch sử Việt Nam: Hỏi-đáp” của tác giả Nguyễn Thanh Tuyền do Nxb Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020.

Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần phổ cập tri thức lịch sử đến đông đảo nhân dân. Thông qua việc trình bày những nội dung nổi bật, đáng nhớ, những dấu ấn đậm nét của từng triều đại, từng giai đoạn lịch sử, một số câu chuyện đặc sắc về các danh nhân… từ khởi thủy đến năm 2020. Cuốn sách gồm 228 trang được chia thành 6 chương:

Chương I. Việt Nam từ khởi thủy đến đầu thế kỷ X

Chương II. Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

Chương III. Việt Nam từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX

Chương IV. Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

Chương V. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

Chương VI. Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Mỗi chương gồm nhiều tiểu mục với các câu hỏi – trả lời. Mỗi tiểu mục (hay câu hỏi) hàm chứa một hoặc một số vấn đề lịch sử tiêu biểu. Cuốn sách góp phần tạo nên hứng thú cho độc giả khi tìm hiểu lịch sử của đất nước. Ví dụ trong Chương I khi đặt ra câu hỏi: “Những anh hùng chống Bắc thuộc nào được Nhân dân biết đến nhiều nhất?”, tác giả đã hệ thống lại cả một giai đoạn với các chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Bố cái Đại Vương Phùng Hưng.

Toàn bộ nội dung cuốn sách được trình bày theo tiến trình lịch sử dân tộc nhưng có điểm nhấn không lan man dài dòng hay quá sa đà vào kiến thức. Lịch sử đất nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm có những lúc lâm vào thử thách ngặt nghèo tưởng chừng không vượt qua nổi nhưng trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, Nhân dân Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách là ấn phẩm nằm trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp triển khai từ năm 2009 theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách “Những điều cần biết về Lịch sử Việt Nam” với định dạng in hoặc sách điện tử trên cổng thông tin của Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

CBĐS

Bài này được xem 367 lần